YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự kiện quan trọng nhất đối với lịch sử phát triển tiếng Việt thời kì đầu độc lập tự chủ là gì?

  • A. Sáng tạo thơ văn bằng chữ Hán.
  • B. Xuất hiện bản dịch Chinh phụ ngâm.
  • C. Sáng tạo ra chữ Nôm.
  • D. Truyện Kiều ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF