YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự kiện quan trọng nhất đối với lịch sử phát triển tiếng Việt thời kì đầu độc lập tự chủ là gì?

  • A. Sáng tạo thơ văn bằng chữ Hán.
  • B. Xuất hiện bản dịch Chinh phụ ngâm.
  • C. Sáng tạo ra chữ Nôm.
  • D. Truyện Kiều ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON