AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào đúng với tiếng Việt?

  • A. Hình thức ngữ âm của từ không biến đổi khi ý nghĩa từ vựng của từ thay đổi.
  • B. Hình thức ngữ âm của từ không biến đổi khi ý nghĩa ngữ pháp của từ thay đổi.
  • C. Hình thức ngữ âm của từ không biến đổi khi trật tự từ trong câu thay đổi.
  • D. Tất cả các trường hợp trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>