ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trật tự từ phù hợp với tiếng Việt thường là:

  • A. Tính từ đứng trước danh từ.
  • B. Tính từ đứng sau danh từ.
  • C. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ.
  • D. Tính từ không đi với danh từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE