ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học?

  • A. Tính hạn chế về biểu cảm.
  • B. Tính chính xác, trí tuệ.
  • C. Tính khuôn mẫu.
  • D. Tính sinh động, hấp dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE