• Câu hỏi:

  Phỏng vấn là:

  • A. Giao tiếp bằng phương thức hỏi giữa người nói và người nghe.
  • B. Giao tiếp bằng phương thức đáp giữa người nói và người nghe.
  • C. Giao tiếp bằng phương thức hỏi - đáp giữa người nói và người nghe.
  • D. Giao tiếp bằng phương thức thuyết trình giữa người nói và người nghe.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC