YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây phản ánh đúng nhất vị thế của tiếng Việt hiện nay?

  • A. Là tiếng nói của dân tộc Việt (còn gọi là dân tộc Kinh).
  • B. Là một ngôn ngữ thống nhất thể hiện trong tiến trình hướng tới một chuẩn mực ngôn ngữ chung.
  • C. Là tiếng nói của dân tộc Việt, có vai trò là công cụ giao tiếp chung cho mọi dân tộc cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
  • D. Sử dụng trong các văn bản nghệ thuật được gọi là tiếng Việt văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2645

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON