YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong câu sau: "Hễ đứa nào láo, cứ đánh sặc tiết chúng nó ra, tội vạ ông chịu" (Nguyễn Công Hoan), các từ, cụm từ nào thể hiện đặc trưng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt?

  • A. Đứa nào láo
  • B. Chúng nó
  • C. Đánh sặc tiết
  • D. Tội vạ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF