YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?

  • A. Tính cảm xúc.
  • B. Tính sinh động, hấp dẫn.
  • C. Tính cá thể.
  • D. Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON