YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?

  • A. Tính cảm xúc.
  • B. Tính sinh động, hấp dẫn.
  • C. Tính cá thể.
  • D. Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON