AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong cách ngôn ngữ nào sau đây có tính hình tượng?

  • A. Phong cách báo chí.
  • B. Phong cách chính luận.
  • C. Phong cách nghệ thuật.
  • D. Phong cách sinh hoạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA