YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phong cách ngôn ngữ nào sau đây có tính hình tượng?

  • A. Phong cách báo chí.
  • B. Phong cách chính luận.
  • C. Phong cách nghệ thuật.
  • D. Phong cách sinh hoạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF