ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Văn bản chính luận thường:

  • A. Không sử dụng các biện pháp tu từ.
  • B. Chỉ sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng.
  • C. Chỉ sử dụng các biện pháp tu từ ngữ pháp.
  • D. Có thể sử dụng nhiều biện pháp tu từ để tăng sức thuyết phục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA