YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Văn bản chính luận thường:

  • A. Không sử dụng các biện pháp tu từ.
  • B. Chỉ sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng.
  • C. Chỉ sử dụng các biện pháp tu từ ngữ pháp.
  • D. Có thể sử dụng nhiều biện pháp tu từ để tăng sức thuyết phục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON