YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự hấp thụ nước ở tế bào lông hút theo cơ chế 

  • A. khuếch tán              
  • B. Thẩm thấu.
  • C. vận chuyển chủ động             
  • D.  khuếch tán tăng cường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA