AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng cho tất cả quá trình truyền đạt thông tin di truyền trong nhân tế bào động vật? 

  • A. Trong nhân tế bào chỉ có quá trình nhân đôi của ADN.
  • B. Cùng sử dụng một phức hệ enzim giống nhau.
  • C. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
  • D. Sử dụng hai mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN làm mạch khuôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nhận định đúng là C

  Trong nhân tế bào có quá trình phiên mã và nhân đôi ADN nên A,B,D sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>