AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về bản đồ di truyền phát biểu nào sau đây không đúng

  • A. Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội lặn giữa các gen.
  • B. Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.
  • C. Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng cách tương đối giữa các gen.
  • D. Dựa vào tần số hoán vị gen có thể dự đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu sai là A, bản đồ di truyền không thể hiện được tương quan trội lặn giữa các gen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>