AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phả hệ sau:

   

  Biết rằng, ở người bệnh X do một trong hai gen lặn a hoặc b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai gen gây sẩy thai. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?

  I. Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ, chồng 9, 10 là 5/12.

  II. Có thể xác định được kiểu gen của tối đa 4 người trong phả hệ.

  III. Người phụ nữ 1 có kiểu gen đồng hợp.

  IV. Cặp vợ chồng 9, 10 sinh con chắc chắn bị bệnh X. 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cặp vợ chồng (6), (7) đều bị bệnh mà đã bị sảy thai 1 lần →mỗi người mang đồng hợp lặn 1 cặp gen nên người (10) phải có kiểu gen AaBb, cặp vợ chồng (6), (7) có kiểu gen Aabb × aaBb

  Cặp vợ chồng (4),(5) cũng có 1 lần sảy thai nên 2 người này phải có kiểu gen AaBb ×AaBb → người (9) có kiểu gen:

  (1AA:2Aa)bb hoặc aa(1BB:2Bb) giả sử người (9) có kiểu gen (1AA:2Aa)bb

  Cặp vợ chồng (9),(10): (1AA:2Aa)bb × AaBb ↔ (2A:1a)b× (1A:1a)(1B:1b) → XS họ sinh con bình thường là 5/6 × 1/2  =5/12 →I đúng

  II, có thể xác định được kiểu gen của người (10), Cặp vợ chồng (4),(5), (2)AaBb

  Người số (2) xác định được kiểu gen là vì vợ chồng người này có 1 lần sảy thai → II đúng

  III, Sai, nếu người này có kiểu gen đồng hợp (AAbb hoặc aaBB) thì sẽ không có lần sảy thai nào.

  IV sai, họ vẫn có thể sinh con bình thường

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>