AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật, thoát hơi nước diễn ra qua 

  • A. khí khổng và lớp cutin               
  • B. rễ cây và lá cây.
  • C. lớp vỏ trên thân cây.                                                          
  • D.  lớp sáp và cutin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>