AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông, gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y; alen B quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định bạch tạng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết không có đột biến theo lí thuyết cặp vợ chồng nào sau đây có khả năng sinh con trai mắc cả hai bệnh? 

  • A. XAXabb × XAYBB
  • B. XAXABb × XaYBb
  • C. XAXaBb × XAYBb 
  • D. XAXABB × XAYBb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cặp vợ chồng C có thể sinh con trai bị cả 2 bệnh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>