AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất ở đại Cổ sinh là: 

  • A. sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của nhiều loài thực vật và động vật.
  • B. sự phát triển của cây hạt kín, chim và thú.   
  • C. sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ.
  • D. sự phát triển của cây hạt trần và bò sát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>