AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa? 

  • A. Mực      
  • B. Châu chấu 
  • C. Trùng biến hình    
  • D. Giun đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trùng biến hình chưa có cơ quan tiêu hóa, chúng tiêu hóa bằng cách thực bào

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>