YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế 

  • A. cách li địa lí     
  • B. cách li sinh thái.     
  • C. cách li tập tính  
  • D.  Lai xa và đa bội hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cách ly địa lý thường xảy ra với các loài động vật có khả năng di chuyển, phát tán mạnh, cách ly tập tính, cách ly sinh thái xảy ra với động vật.

  Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA