AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nước luận chuyển theo vòng tuần hoàn chủ yếu nhờ tác động của sinh vật.

  II. Nước trở lại khí quyển chủ yếu nhờ sự thoát hơi nước của thực vật.

  III. Sử dụng nước lãng phí làm cạn kiệt nước mặt và nước ngầm.

  IV. Phá rừng làm giảm lượng nước ngầm trong đất. 

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các phát biểu đúng là III, IV

  Ý IV đúng vì phá rừng làm nước chảy nhanh hơn, khó thấm vào đất để trở thành nước ngầm

  Ý I sai vì tác động của sinh vật chỉ là 1 phần trong chu trình nước

  Ý II sai vì nước trở lại khí quyển nhờ thoát hơi nước và bốc hơi nước trên mặt đất, biển, ao hồ…

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>