AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật tự thụ phấn gồm 80 cây có kiểu gen AA, 20 cây có kiểu gen aa, 100 cây có kiểu gen Aa.  Tần số alen A và a lần lượt là: 

  • A. 0,6 và 0,4    
  • B.  0,8 và 0,2       
  • C. 0,6525 và 0,3475  
  • D. 0,65 và 0,35.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>