AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm thu được khi cho clo phản ứng với metan theo tỉ lệ 3 : 1 có ánh sáng làm xúc tác là: 

  • A.  CH2Cl và HCl     
  • B. CHCl3 và HCl    
  • C.  CH3Cl và HCl         
  • D.  CCl4 và HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>