AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng giữa khí etilen với dung dịch nước brom thuộc loại phản ứng nào sau đây? 

  • A. Phản ứng cộng 
  • B. Phản ứng thế  
  • C. Phản ứng trùng hợp
  • D. Phản ứng trao đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>