AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dẫn 1,68 gam hỗn hợp gồm C2H4 với  C3H6 đi qua dung dịch nước brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là: 

  • A. 60% và 40% 
  • B. 50% và 50%
  • C. 30% và 70%  
  • D. 70% và 30%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>