AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp (X) gồm CH4 và C2H4. Biết tỉ khối hơi của (X) đối với hiđro bằng 10. Thể tích của CH4 và C2H4 trong (X) lần lượt là: 

  • A. 2,1 lít và 1,26 lít 
  • B. 0,56 lít và 2,8 lít  
  • C. 1,26 lít và 2,1 lít 
  • D. 2,24 lít và 1,12 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>