AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bốn lọ đựng 3 chất khí: CH4, CO2, C2H4. Dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết các khí trên? 

  • A. Dung dịch Ca(OH)và nước brom.   
  • B.  Dung dịch Na2CO3 và HCl. 
  • C. Dung dịch Ca(OH)2.                         
  • D. Dung dịch nước brom.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>