AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí etilen làm cho trái cây mau chín, đó là do: 

  • A. Etilen phản ứng với hơi nước trong không khí toả nhiệt nên quả mau chín.   
  • B. Etilen phản ứng với nước có trong trái cây, toả nhiệt nên làm quả cây mau chín. 
  • C. Etilen kích thích sự hô hấp của tế bào trái cây làm cho quả xanh mau chín.   
  • D. Etilen cho phản ứng cộng với dung dịch brom.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>