YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ thể tích Vetilen/V (O2) như thế nào để cho hỗn hợp nổ mạnh nhất khi đốt?

  • A. 2/3            
  • B. 1/3         
  • C. 3/5           
  • D. 1/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA