AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng phân tử khối của ba anken liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là 126 đvC. Công thức phân tử của ba anken là: 

  • A. C6H6 ; C4H8 ; C5H10            
  • B. C2H4 ; C4H8 ; C5H10 
  • C. C2H4 ; C6H6 ; C4H8                
  • D.  C4H8 ; C5H10 ; C6H12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>