AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất nào sau đây vừa tham gia phản ứng cộng vừa tham gia phản thế? 

  • A. Etan  (C2H6)     
  • B. Axetilen  (C2H2)    
  • C. Benzen  (C6H6
  • D. Metan  (CH4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>