YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 0,78 gam axetilen vào 100 ml dung dịch brom có nồng độ 0,7M. Hỏi hiện tượng gì sẽ xảy ra? 

  • A. Màu nâu đỏ của nước brom mất màu hoàn toàn.   
  • B.  Màu nâu đỏ của nước brom bị nhạt màu một phần. 
  • C. Không có hiện tượng gì.   
  • D. Màu nâu đỏ của nước brom bị mất màu hoàn toàn sau đó đỏ trở lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA