YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?

  • A. Tổng lượng bức xạ lớn
  • B. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C
  • C. Độ ẩm không khí cao trên 80%
  • D. Cân bằng bức xạ dương quanh năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phát biểu không đúng với tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là “Độ ẩm không khí cao trên 80%. ” vì độ ẩm không khí cao là đặc điểm tính chất ẩm chứ không phải tính chất nhiệt đới

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>