AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với thiên nhiên dải đồng bằng ven biển Trung Bộ?

  • A. Đất đai kém màu mỡ, ít cát, nhiều phù sa sông
  • B. Hẹp bề ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ
  • C. Thiên nhiên khắc nghiệt với nhiều cồn cát
  • D. Đường bờ biển khúc khuỷu với thềm lục địa hẹp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu không đúng với thiên nhiên dải đồng bằng ven biển Trung Bộ là “Đất đai kém màu mỡ, ít cát, nhiều phù sa sông” vì đất đồng bằng ven biển Trung Bộ chủ yếu là đất cát pha, ít phù sa sông (sgk Địa lí 12 trang 33)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>