AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào không có công suất trên 1000 MW?

  • A. Phả Lại.
  • B. Hòa Bình.
  • C. Cà Mau.
  • D. Đa Nhim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22, nhà máy điện có công suất dưới 1000 MW là Đa Nhim.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>