YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ phận thuộc vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển là

  • A. vùng tiếp giáp lãnh hải
  • B. nội thủy
  • C. lãnh hải
  • D. vùng đặc quyền kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Bộ phận thuộc vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển là vùng tiếp giáp lãnh hải (sgk Địa lí 12 trang 15)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>