AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH TRÊN SÔNG THU BỒN VÀ SÔNG ĐỒNG NAI

  (đơn vị: m3/s)

  Tháng

  Sông

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Thu Bồn

  202

  115

  75,1

  58,2

  91,4

  120

  88,6

  69,6

  151

  519

  954

  448

  Đồng Nai

  103

  66,2

  48,4

  59,8

  127

  417

  751

  1345

  1317

  1279

  594

  239

  Dựa vào bảng số liệu trên cho biết nhân xét nào sai?

  • A. Sông Thu Bồn có mùa lũ vào xuân – hạ và sông Đồng Nai có lũ vào thu - đông.
  • B. Chế độ nước hai sông đều phân mùa lũ và cạn rõ rệt.
  • C. Sông Thu Bồn có mùa lũ vào thu đông và sông Đồng Nai có lũ vào hạ - thu.
  • D. Tổng lượng nước của sông Đồng Nai lớn hơn sông Thu Bồn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy Sông Thu Bồn có mùa lũ vào thu đông và sông Đồng Nai có lũ vào hạ - thu. Vì vậy nhận xét A “Sông Thu Bồn có mùa lũ vào xuân – hạ và sông Đồng Nai có lũ vào thu – đông” là sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA