AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta?

  • A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến
  • B. Giảm tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao
  • C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác
  • D. Tăng tỉ trọng các loại sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phát biểu đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác (sgk Địa lí 12 trang 113)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>