AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  TÌNH HÌNH DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

  (Đơn vị: ‰)

  Năm

  Tỉ suất sinh thô

  Tỉ suất tử thô

  Tỉ lệ tăng tự nhiên

  2004

  19,2

  5,4

  13,8

  2006

  17,4

  5,3

  12,1

  2010

  16,7

  5,3

  11,4

  2015

  16,2

  6,8

  9,4

  (Niên giám thống kê 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Nhận định nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên:

  • A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm do tỉ suất sinh thô giảm, tỉ suất tử thô tăng
  • B. Tỉ suất tử thô có xu hướng tăng do xu hướng già hóa dân số
  • C. Tỉ suất sinh thô có xu hướng giảm do thực hiện tốt chính sách dân số
  • D. Tỉ suất tử thô có xu hướng tăng do chất lượng cuộc sống giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét không đúng là “Tỉ suất tử thô có xu hướng tăng do chất lượng cuộc sống giảm” vì chất lượng cuộc sống ngày càng tăng, tuổi thọ trung bình tăng, số người già trong dân số nhiều

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>