AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm hoạt động của bão ở nước ta?

  • A. Diễn ra ở 160B trở vào
  • B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam
  • C. Các cơn bão đều xuất phát ở biển Đông
  • D. Bão nhiều nhất vào tháng VIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu đúng về đặc điểm hoạt động của bão ở nước ta là Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. Quan sát Atlat trang 9 dễ thấy hoạt động của bão lùi dần từ Bắc vào Nam; bão tác động vào miền Bắc từ tháng 6, 7, 8; tháng 9-10-11 tác động vào miền Trung ....

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>