YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mô hình quan trọng nhất của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

  • A. kinh tế hộ gia đình
  • B. doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản
  • C. hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản
  • D. kinh tế trang trại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Mô hình quan trọng nhất của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là kinh tế trang trại

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>