AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của biển Đông?

  • A. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa
  • B. Là vùng biển lớn thứ 2 trong các biển của Thái Bình Dương
  • C. Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt gió mùa
  • D. Là vùng biển tương đối kín

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phát biểu  không đúng với đặc điểm của biển Đông “Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt gió mùa” vì biển Đông Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không phải là cận nhiệt gió mùa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>