AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét không đúng về tình hình dân số của Nhật Bản?

  • A. Đông dân và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển.
  • B. Tốc độ gia tăng dân số thấp nhưng đang tăng dần.
  • C. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn.
  • D. Tỉ lệ trẻ em đang giảm dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nhận xét không đúng về tình hình dân số của Nhật Bản là “Tốc độ gia tăng dân số thấp nhưng đang tăng dần” vì tốc độ gia tăng dân số Nhật Bản đang giảm dần (sgk Địa lí 11 trang 76)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA