YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

  (a) X + 2NaOH → X2 + X + H2O;

  (b) X2 + H2SO4 → X3 + Na2SO4;

  (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O;

  (d) 2X2 + X3 →X5 + 2H2O

  Phân tử khối của X5 là

  • A. 216.   
  • B. 202.   
  • C. 174  
  • D. 198

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X: HCOOC[CH2]4COOC2H5;

  X1: NaCOOC[CH2]4COONa

  X2: C2H5OH;

  X3: HCOOC[CH2]4COOH

  X4: H2N[CH2]6NH2

  X5: C2H5COOC[CH2]4COOC2H5

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON