YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
  • B. Poli(vinyl doma) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng,
  • C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
  • D. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON