ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là: 

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Phản ứng:   (C2H3Cl)n + Cl2  → C2nH3n-1Cln+1 + HCl

  Ta có : \(\% Cl = \frac{{35,5(n + 1)}}{{12.2n + 3n - 1 + 35,5(n + 1)}} = 0,6667 \Rightarrow n = 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3727

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON