YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là: 

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Phản ứng:   (C2H3Cl)n + Cl2  → C2nH3n-1Cln+1 + HCl

  Ta có : \(\% Cl = \frac{{35,5(n + 1)}}{{12.2n + 3n - 1 + 35,5(n + 1)}} = 0,6667 \Rightarrow n = 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3727

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON