AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các polime: polietilen (1), poli (metyl metacrilat) (2), polibutađien (3), polisitiren (4), poli (vinyl axetat) (5), tơ nilon-6,6 (6). Trong các polime trên các polime bị thủy phân trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm là:

  • A. (1), (2), (5), (4).
  • B. (2), (3), (6).
  • C. (2), (5), (6).
  • D. (1), (4), (5), (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các polime 1 và 3 được tạo nên bằng phản ứng trùng hợp các hidrocacbon tương ứng, do hidrocacbon không phản ứng với axit và bazo nên chất 1 và 3 không thỏa mãn.
  ⇒ Loại A, B, D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>