YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A. tơ visco là tơ tổng hợp    
  • B. polietilen dùng làm chất dẻo
  • C. nilon-6 là tơ thiên nhiên    
  • D. poliacrilonitrin dùng làm cao su

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON