YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Monome tạo ra polime –[CH2-C(CH3)=CH-CH2-CH2-CH(CH3)CH2-CH(CH3)]- là:

  • A. CH2=C(CH3)-CH=CHvà CH2=CH-CH3.
  • B. CH2=C(CH3)-CH=CHvà CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.
  • C. CH2=C(CH3)-CH=CH2.
  • D. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  đây là dạng đồng trùng hợp của isopren và propylen

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON