YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Monome tạo ra polime –[CH2-C(CH3)=CH-CH2-CH2-CH(CH3)CH2-CH(CH3)]- là:

  • A. CH2=C(CH3)-CH=CHvà CH2=CH-CH3.
  • B. CH2=C(CH3)-CH=CHvà CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.
  • C. CH2=C(CH3)-CH=CH2.
  • D. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  đây là dạng đồng trùng hợp của isopren và propylen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA