YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đồng trùng hợp Buta-1,3-đien và acrylonitrin thu được cao su Buna-N chứa 8,96%N về khối lượng.Tỉ lệ mắt xích Buta-1,3-đien và acryonitrin trong cao su đã cho là:

  • A. 1:2
  • B. 1:1
  • C. 2:1
  • D. 3:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Coi cao su Buna-N đã cho là hỗn hợp gồm hai thành phần:

  Buta-1,3- đien  (-C4H6-) : a mol

  Acryonitrin (-C3H3N-) : b mol

  \(\%N=\frac{14b}{54a+54b}=0,896\)

  \(\frac{a}{b}=2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON