YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồng trùng hợp Buta-1,3-đien và acrylonitrin thu được cao su Buna-N chứa 8,96%N về khối lượng.Tỉ lệ mắt xích Buta-1,3-đien và acryonitrin trong cao su đã cho là:

  • A. 1:2
  • B. 1:1
  • C. 2:1
  • D. 3:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Coi cao su Buna-N đã cho là hỗn hợp gồm hai thành phần:

  Buta-1,3- đien  (-C4H6-) : a mol

  Acryonitrin (-C3H3N-) : b mol

  \(\%N=\frac{14b}{54a+54b}=0,896\)

  \(\frac{a}{b}=2\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON