YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận định sơ đồ sau: \(CH_{4}\rightarrow X\rightarrow Y\rightarrow Z\rightarrow\) Cao su Buna . Trong đó Y là:

  • A. ancol etylic
  • B. vinylaxetilen
  • C. anđehit axetic
  • D. butan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Z: CH2=CH-CH=CH2
  \(2CH_{4}\rightarrow CH\equiv CH+3H_{2}\)
                                         
  (X)
  \(2CH\equiv CH\rightarrow CH\equiv C-CH=CH_{2}\)
                                               (Y)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON