YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhận định sơ đồ sau: \(CH_{4}\rightarrow X\rightarrow Y\rightarrow Z\rightarrow\) Cao su Buna . Trong đó Y là:

  • A. ancol etylic
  • B. vinylaxetilen
  • C. anđehit axetic
  • D. butan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Z: CH2=CH-CH=CH2
  \(2CH_{4}\rightarrow CH\equiv CH+3H_{2}\)
                                         
  (X)
  \(2CH\equiv CH\rightarrow CH\equiv C-CH=CH_{2}\)
                                               (Y)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON